SAke Reserved

 
 
image1%2B%25288%2529.jpg

黒龍・kokuryu

Kokuryu Shuzo /Fukui, Japan

“Shizuku” Junmai Daginjo

“Hachiju Hachigo” Junmai Daiginjo

“Nizaemon” Junmai Daiginjo

“Ishidaya” Junmai Daiginjo

龍力・tatsuriki

Honda Shuten /Hyogo, Japan

“Nihon No Sakura” Junmai Daiginjo

“Yokawa Yoneda” Junmai Daiginjo

“AkitsuJunmai Daiginjo

image3.jpg
image1%252B%25252822%252529.jpg

大七・daishichi

Daishichi /Fukushima, Japan

“Minowamon” Kimoito, Junmai Daiginjo

“Myogarankyoku” Kimoto, Junmai Daiginjo

“Ginkan” Kimoto, Junmai Daiginjo